BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Ons kantoor

De locatie

BenR is gehuisvest op een historische plek in Amersfoort. In de twaalfde eeuw ontstond vlakbij de doorwaadbare plaats (voirde) in de Eem (Amer) de eerste nederzetting op de hoger gelegen droge gronden. Deze nederzetting kreeg ook een hofkapel, die later met vele ver- en aanbouwprojecten de huidige St. Joriskerk vormt. Aan de noordzijde van de kerk bevond zich vroeger het St. Joriskerkhof. Dit kerkhof werd in 1602 opgeheven en later ingericht als plein. Dat is nu de Groenmarkt. Tussen de noordbeuken van de St. Joriskerk werden in 1626 kleine diaconiewoningen gebouwd. Later zijn ze als pakhuis gebruikt. In de jaren zestig werden ze gerenoveerd in de huidige staat. Tussen de beuken van de kerk hebben wij nu onze bureaus staan. Zo af en toe worden wij verrast door de gedempte klanken van een prachtig orgelconcert of koorgezang die in ons kantoor doorklinken. Een mensvriendelijker werkplek kun je je niet denken.

De oude stadsplattegrond

Op de oude stadsplattegrond uit Blaeu’s Toonneel der Steden uit 1652 is de St. Joriskerk goed herkenbaar. Opvallend is dat het stratenpatroon uit die tijd nog vrijwel geheel intact is. Zonder veel moeite zou je BenR kunnen vinden aan de hand van deze oude kaart…. Pas aan het einde van de 19e eeuw breidde Amersfoort zich uit, ver buiten de stadsmuren. De eerste wijk was het Soesterkwartier. Later volgden nog vele wijken, vooral aan de noordzijde van de stad. Kattenbroek en Nieuwland zijn twee recente wijken die volop in de belangstelling staan. Kattenbroek vanwege de bijzondere architectuur en Nieuwland vanwege de vele duurzame maatregelen. Op dit moment wordt hard gebouwd aan Vathorst. Deze wijk ligt op een afstand van 4 km van de oude kern.