BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Wat we doen

BenR voert zeer uiteenlopende projecten uit, waarin advisering, begeleiding, kennisoverdracht en onderzoek centraal staan. Onder “voorbeelden” treft u projecten aan die wij hebben uitgevoerd. Organisaties benaderen ons doorgaans voor de advisering bij ontwerp- en bouwprojecten of voor de “verduurzaming” van hun organisatie.

Advisering bij vastgoedprojecten

BenR adviseert organisaties bij het ontwerpen en realiseren van duurzame woningen en utiliteitsgebouwen, vanaf de initiatieffase van een project: we helpen bij het formuleren van de visie en de ambitie, het vaststellen van de haalbaarheid en het vastleggen van het Programma van Eisen. In de ontwerpfase maken we gebruik van erkende rekenmethoden als MPG en GPR Gebouw. Hiermee maken we duurzame ambities bespreekbaar en slagen we erin om tot een optimaal resultaat te komen. Als u dit resultaat tot uitdrukking wilt laten komen in een certificaat, dan kunnen wij u ook hierbij helpen. Dat doen we onder meer via methoden als LEED en BREEAM. We beoordelen het gebouwontwerp, geven advies en begeleiden het ontwerp- en bouwtraject, op weg naar certificering.

Visieontwikkeling

Als u uw organisatie wilt verduurzamen, kiest BenR voor een brede blik en een fundamentele aanpak. Samen met u staan we stil bij de vraag wat duurzaamheid voor u betekent. Waarom is duurzaamheid voor uw organisatie belangrijk? Wat wilt u bereiken? Hoe zijn die doelstellingen gerelateerd aan uw kernactiviteiten? In die zoektocht schuwen we de gewetensvragen niet. Is het gedrag van uw organisatie congruent met uw ambities op het gebied van duurzaamheid? Kiest u voor “practice what you preach” of heeft duurzaamheid een symboolfunctie? En hoeveel heeft u eigenlijk over voor het “verduurzamen” van uw organisatie?

Vanuit de visie op duurzaamheid die we samen ontwikkelen maken we de vertaalslag naar strategie en beleid. En uiteindelijk naar de concrete projecten en maatregelen die we met u implementeren en borgen.

Implementatie

Opdrachtgevers zien ons als hun adviseur, hun kennisbron. Soms ook als hun geweten, en vaak als hun coach. Immers: papier is geduldig. Maar als de inkt droog is, moet de hand aan de ploeg. De succesvolle implementatie van duurzaamheidsmaatregelen vraagt om verandermanagement. We dragen kennis over en richten processen anders in. Maar daarmee zijn we er niet. U vraagt van mensen de dingen anders te doen dan ze altijd hebben gedaan. Om bewuste keuzes te maken tussen “gewone” oplossingen en duurzame alternatieven. En om vooroordelen te laten varen. Dat vergt een cultuurverandering.

Weerstand doorbreken – of beter: draagvlak creĆ«ren is een wezenlijk onderdeel van ons werk. Als het beleid eenmaal staat, zorgen we voor coaching on the job. In de wetenschap dat grote veranderingen beginnen met kleine pilotprojecten. We doen dingen voor. We helpen. We bieden steun. Kortom: we doen alles om het wiel in beweging te krijgen. We weten hoe we aarzeling en scepsis kunnen ombuigen in doortastend handelen en enthousiasme.