BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Projectadvisering

Schiphol Real Estate

Expertisegebied: projectadvisering en certificering
Opdrachtgever: Schiphol Real Estate
Periode: 2008 – 2011

Opdracht

Op het terrein van Schiphol is TransPort gerealiseerd, een duurzaam kantoorgebouw naar een ontwerp van architectenbureau Paul de Ruiter. Het gebouw heeft een verhuurbaar oppervlak van 10.800 m2. Gebruikers zijn Martinair en transavia.com. De duurzaamheidsambitie was hoog: Schiphol Real Estate streefde naar de score “Platinum”, volgens het Amerikaanse certificeringssysteem LEED. TransPort is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat aan die vereisten voldoet.

Een voorlopig ontwerp lag al op tafel toen BenR bij dit project betrokken raakte. BenR kreeg de opdracht te beoordelen of “Platinum” haalbaar was en om aan te geven welke aanpassingen het ontwerp vanuit het oogpunt van duurzaamheid nog beter zouden maken. Tevens is BenR gevraagd het gehele LEED-certificeringsproces te begeleiden. Op 18 maart 2009 startte de bouw van dit bijzondere project. De oplevering was in maart 2010.

Wat is LEED?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een wereldwijd erkend systeem, dat wordt gebruikt om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen. LEED is gebaseerd op de methodiek van de World Green Building Council. LEED kent het gebouw scores toe op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze, binnenklimaat en innovativiteit. Alle punten bij elkaar leiden tot een waardering van het gebouw: Certified, Silver, Gold of Platinum. Na toetsing van het gerealiseerde project ontvangt de opdrachtgever een LEED-certificaat en plaquette voor het gebouw. De toetsing vindt plaats in de Verenigde Staten door het onafhankelijke Green Building Certification Institute.

Als een van de weinigen in Nederland zijn wij LEED AP (accredited professional). Dat houdt in dat de Amerikaanse Green Building Council erkent dat wij met onze kennis en ervaring projecten kunnen begeleiden naar een LEED-certificaat. Als LEED AP hebben wij aangetoond te beschikken over diepgaande kennis van duurzaam bouwen en het LEED Green Building Rating System.

Wat hebben we gedaan?

  • BenR heeft het ontwerp beoordeeld op alle LEED-onderdelen.
  • Op enkele aspecten heeft BenR geadviseerd het ontwerp aan te passen.
  • BenR heeft de opdrachtgever advies uitgebracht over het proces van de certificering.

Resultaat

Over het voorlopig ontwerp dat wij bestudeerden, waren wij positief. Wij verwachtten dat het project de Platinum status zou kunnen behalen. In het definitief ontwerp zijn op ons advies enkele aanpassingen gedaan, zoals de keuze voor meer groen in de omgeving, het gebruik van duurzame materialen en maatregelen voor de kwaliteitsborging van het binnenmilieu.

BenR ondersteunde de opdrachtgever bij het verdere certificeringstraject.

Bijzonderheden

  • Het Amerikaanse LEED houdt geen rekening met typisch Nederlandse oplossingen, zoals onze manier van waterbeheer die is ingegeven door het feit dat ons land voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt. LEED biedt echter de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame oplossingen die gelijkwaardig zijn aan de oplossingen die worden voorgesteld. BenR verzorgt hierbij de noodzakelijke onderbouwing.
  • BenR is het enige bureau in Nederland dat op deze manier actief is in het begeleiden van LEED-projecten.
  • Meer informatie over LEED is te vinden op de website van de United States Green Building Council (USGBC), zie www.usgbc.org.
  • Meer informatie over Schiphol Real Estate vindt u op www.schipholgroup.nl/realestate.