BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Commercieel vastgoed

Multi Corporation

Expertisegebied: Strategisch advies en implementatie (commercieel vastgoed)
Opdrachtgever: Multi Corporation
Periode: 2007 – 2010

Opdracht

Multi Corporation is een toonaangevende, internationale projectontwikkelaar van kantoren en (mixed use) winkelcentra. In de jaren negentig liep Multi voorop in duurzame kantorenbouw. Nu wil het bedrijf zich ook scharen in de voorhoede als het gaat om de ontwikkeling van duurzame winkelcentra. De tijd is er rijp voor; regelgeving hierover in Europees verband is te verwachten. Maar wie voorop wil lopen, wacht de regels niet af maar gaat zelf aan het werk. Multi vroeg ons om hen te helpen bij het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid en vervolgens bij de praktische vertaling van deze visie.

Wat hebben we gedaan?

  • We zijn begonnen met een interne workshop waarin we de deelnemers begeleidden bij het beantwoorden van de meest wezenlijke vragen: wat is duurzaamheid volgens Multi Corporation? En: hoe wil je daar als organisatie invulling aan geven?
  • Vervolgens zijn voor de Nederlandse situatie haalbaarheidsstudies gedaan naar de kosten en baten van ambitieuze duurzame projecten (een kantoor en een winkelcentrum).
  • De instelling van een Sustainability Committee waarin de meeste landen vertegenwoordigd zijn, was een volgende belangrijke stap. In maandelijkse videoconferenties zijn discussies gevoerd over ambities en haalbaarheid. In alle landen werd één winkelcentrum doorgerekend op duurzaamheid, gebaseerd op BREEAM, een Brits beoordelingssysteem voor duurzaamheid. Dit alles mede ter onderbouwing van het Corporate Social Responsibility Policy Document (CSR).
  • In het CSR is een omvangrijk actieprogramma opgenomen om de ambities te kunnen realiseren. Een belangrijk aspect is het komen tot een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Wij zijn op dit moment bezig met het opzetten van een structuur hiervoor.

Resultaat

Er ligt een Corporate Social Responsibility Policy Document met een actieplan. Op managementniveau is iedereen overtuigd van nut en noodzaak van duurzaamheid. Er is een speciale duurzaamheidcoördinator aangesteld voor de projecten van Multi Corporation. Nu is het zaak om het thema dieper in de organisatie te verankeren, op alle niveaus en in alle landen.

Bijzonderheden

  • Multi Corporation ontwikkelt grote winkelcentra in Europa. Alle nieuwe projecten moeten een minimale score krijgen in BREEAM. Voor 2009 is dit “good”, oplopend naar “excellent” in 2013.
  • Meer over de duurzaamheidvisie van Multi Corporation is te vinden op: www.multi-development.com.

Andere projecten binnen dit expertisegebied

  • Duurzaam beheren van kantoren, Wereldhave
  • Duurzaam Ontwikkelen, BAM Utiliteitsbouw Utrecht
  • Dubo Business Case, NUON