BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Transport, LEED certificering

Schiphol Real Estate

Expertisegebied: LEED certificering
Opdrachtgever: Schiphol Real Estate
Periode: 2008 – 2011

Opdracht

Op het terrein van Schiphol is TransPort gerealiseerd, een duurzaam kantoorgebouw naar een ontwerp van architectenbureau Paul de Ruiter. Het gebouw heeft een verhuurbaar oppervlak van 10.800 m2. Gebruikers zijn Martinair en transavia.com. De duurzaamheidsambitie was hoog: Schiphol Real Estate streefde naar de score “Platinum”, volgens het Amerikaanse certificeringssysteem LEED. TransPort is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat aan die vereisten voldoet.

Een voorlopig ontwerp lag al op tafel toen BenR bij dit project betrokken raakte. BenR kreeg de opdracht te beoordelen of “Platinum” haalbaar was en om aan te geven welke aanpassingen het ontwerp vanuit het oogpunt van duurzaamheid nog beter zouden maken. Tevens is BenR gevraagd het gehele LEED-certificeringsproces te begeleiden.  Op 18 maart 2009 startte de bouw van dit bijzondere project. De oplevering was in maart  2010.

Wat hebben we gedaan?

  • BenR heeft het ontwerp beoordeeld op alle LEED-onderdelen.
  • Op enkele aspecten heeft BenR geadviseerd het ontwerp aan te passen.
  • BenR heeft de opdrachtgever advies uitgebracht over het proces van de certificering.

Resultaat

Over het voorlopig ontwerp dat wij bestudeerden, waren wij positief. Wij verwachtten dat het project de Platinum status zou kunnen behalen. In het definitief ontwerp zijn op ons advies enkele aanpassingen gedaan, zoals de keuze voor meer groen in de omgeving, het gebruik van duurzame materialen en maatregelen voor de kwaliteitsborging van het binnenmilieu.

BenR ondersteunde de opdrachtgever bij het verdere certificeringstraject.

Bijzonderheden

  • Het Amerikaanse LEED houdt geen rekening met typisch Nederlandse oplossingen, zoals onze manier van waterbeheer die is ingegeven door het feit dat ons land voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt. LEED biedt echter de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame oplossingen die gelijkwaardig zijn aan de oplossingen die worden voorgesteld. BenR verzorgt hierbij de noodzakelijke onderbouwing.
  • Het Transport kantoorgebouw ontving op 15 april 2010 als eerste gebouw in Nederland het Ontwerpcertificaat “Very Good”. Lees meer.

Meer informatie